ตอนที่ 1 ภาพรวมของระบบหลังบ้าน

 

 

ตอนที่ 2 เมนูโปรไฟล์

 

 

ตอนที่ 3 หบ้าเว็บ

 

 

ตอนที่ 4 การเพิ่มสินค้าและเมนู

 

 

ตอนที่ 5 การเพิ่มบทความและข่าวสาร

 

 

ตอนที่ 6 เมนูบริการ

 

 

ตอนที่ 7 ผลงาน

 

 

ตอนที่ 8 อัลบั้มภาพและอัลบั้มวิดีโอ

 

 

ตอนที่ 9 กล่องข้อความและเมนูไฟล์ 

 

เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบหลังบ้าน