วิถีชีวิต

อาชีพหลักคือทำนา หลังการเก็บเกี่ยวก็จะปรับใช้พื้นที่เพื่อปลูกผักสวนครัว ไม้ผลต่างๆ อาชีพการทำเกษตร จึงเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับชุมชนมานาน การพัฒนาอาชีพของชุมชน โดยการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับวิธีการทำเกษตรต่างๆ ให้เหมาะกับพื้นที่และสภาพอากาศ ส่วนอาชีพรอง เช่น การจักสาน การทอเสื่อ พุทรา ฯลฯ ซึ่งพอจะทำให้มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นได้

 

  

 

บริษัท สยามไอทีคูล จำกัด
17/25 บ้านปริญ ซ.วัชรพล 2 ถนนวัชรพล
Tel. 098-629-8787, 02-629-8787